19-08-2016 | Staatssecretaris Martijn van Dam heeft de ‘Monitor voedselverspilling – Update 2009–2014’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor geeft inzicht in de mate van voedselverspilling in Nederland over de periode 2009 – 2014. Tegelijk is verschenen het rapport ‘Monitor Voedselverspilling – zelfmonitorings pilots’ met daarin het tussenresultaat van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een zelfmonitor voedselverspilling door bedrijven in de voedselketen.

Daarnaast is ook het advies uitgebracht van Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de mogelijkheid voor het uitbreiden van de lijst met producten die uitgezonderd zijn van de verplichting voor de vermelding van een houdbaarheidsdatum.

Monitor voedselverspilling
Uit de Monitor voedselverspilling blijkt dat in 2014 de voedselverspilling in Nederland, die gemeten wordt in kg, lag tussen minimaal 1,91 miljoen ton en maximaal 2,63 miljoen ton. Per hoofd van de bevolking komt dat neer op een verspilling tussen de 114 kg en 157 kg.

De voedselverspilling ten opzichte van 2009 is in absolute zin waarschijnlijk niet gedaald. Aan de andere kant lijkt er ook geen procentuele stijging in 2014 in
vergelijking met 2009. Wel merkt Van Dam op dat de monitor gezien moet worden in
de context van ontwikkelingen in huishoudens en bedrijven. Zo zijn bijvoorbeeld
tussen 2013 en 2014 het productievolume van de landbouw, de import en export
van levensmiddelen, het volume van door supermarkten verkochte producten en
de omzet van de horecasector toegenomen.

Klik hier om de betreffende rapporten in te zien.

Bron: Groentennieuws.nl