Instock heeft vorige week donderdag een online marktplaats tegen voedselverspilling geïntroduceerd. InstockMarket verbindt overschotten en imperfecte producten aan de horeca. De producten worden verzameld in een sorteercentrum waar alles wordt gecontroleerd en online wordt aangeboden. De initiatiefnemers verwachten elke maand 50.000 kilo eten van de verspilling te redden.

 

Leveranciers vanuit de hele keten sluiten zich aan om een nieuwe bestemming te geven aan hun onverkochte producten: Albert Heijn, groenten- en fruitbedrijf Bakker Barendrecht en telers zoals Van Oers United.

“De horeca staat in de rij om de producten af te nemen. Zo hebben we een goede partner in Vermaat gevonden.” Marije Vroom CSR manager van Vermaat: “We willen graag voorop lopen in de transitie naar de circulaire economie. Verspilling van grondstoffen is daarmee een van onze belangrijkste en uitdagendste opdrachten. Instock geeft handen en voeten aan de ambitie om volgens circulaire principes te kunnen inkopen, daar dragen we graag aan bij”.

“Ruim een kwart van al het voedsel wordt verspild in Nederland, dit is zo’n 1,8 tot 2,5 miljoen ton in de gehele voedselketen. Voedselproductie heeft een grote impact op de aarde en door het te verspillen, belasten we het milieu onnodig.” Toine Timmermans, directeur van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling bevestigt: “Initiatieven zoals InstockMarket.nl zijn hard nodig. De enige manier om tot oplossingen te komen, is door samenwerkingen aan te gaan in de gehele voedselketen”.

Stichting DOEN sluit zich hierbij aan en geeft financiële steun in de opstart. “DOEN steunt voorlopers zoals Instock die het voedselsysteem verduurzamen.” aldus Freija Vermeer, programmamanager bij DOEN.

 

Bron: Agf