Sinds 2014 geldt voor de vermelding van houdbaarheid op levensmiddelen de EU-wetgeving: op levensmiddelen die zeer bederfelijk zijn en dus na korte tijd een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren, moet altijd Te Gebruiken Tot staan. De NVWA handhaaft ook op deze manier. Om verwarring te voorkomen zal het Nederlandse warenwetbesluit aangepast worden om deze in lijn te brengen met de geldende EU-wetgeving. Dit is in het kader van een betere voedselveiligheid en om voedselverspilling te voorkomen. Op 15 juni start de #Verspillingsvrij-campagne met als thema houdbaarheid.

 

Het Nederlandse warenwetbesluit is niet duidelijk genoeg over de toepassing van Ten minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT), je kunt het zo lezen dat alleen een TGT-datum nodig is als het product tussen de 0 en 6 graden bewaard moet worden en korter dan 5 dagen houdbaar is. Dit klopt niet. Om de regelgeving te verduidelijken heeft de Nederlandse overheid (VWS, LNV en NVWA) aangegeven dat dit deel van het warenwetbesluit aangepast zal worden. De bepaling over de toepassing van TGT als het product tussen de 0 en 6 graden bewaard moet worden en korter dan 5 dagen houdbaar is, zal worden verwijderd. De wet is dan in lijn met de geldende EU-wetgeving (Europese Verordening (EU) nr. 1169/2011 over voedselinformatie voor consumenten). Deze gaat uit van het onderscheid TGT = veiligheid en THT = kwaliteit: “bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale houdbaarheid (THT) vervangen door de uiterste consumptiedatum (TGT)”. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft hiervoor specifieke aandacht en handhaaft volgens deze EU-wetgeving.

Op 15 juni start het thema houdbaarheid van de STV consumentencampagne #Verspillingsvrij, met TV spotjes waarin het ook op deze manier wordt toegelicht. Bij THT is de uitleg dat je na de datum kan kijken, ruiken en proeven of het nog goed is; THT hoort dus alléén op producten te staan waar proeven veilig is na de houdbaarheidsdatum. Het is dan ook belangrijk dat het op producten in de winkel correct gebruikt wordt om te voorkomen dat mensen ziek zouden kunnen worden.

De website van de NVWA is aangepast: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-van-levensmiddelen/houdbaarheidsdatum-levensmiddelen en in Voeding NU is recent een goed artikel over dit onderwerp gepubliceerd (zie bijlage). Deze wijziging is een resultaat van de Green Deal “Over de Datum?” (een samenwerkingsverband tussen CBL, FNLI, NZO, VWS, LNV, Voedingscentrum en WUR) met als doel de voedselverspilling gerelateerd aan houdbaarheid te verminderen, maar is net zo goed vanuit voedselveiligheidsoogpunt een belangrijke verbetering.

 

Bron: Ministerie van LNV

Beeld: Pexels