Feiten en cijfers

We staan voor een grote uitdaging om voedselverspilling terug te dringen. Al het voedsel dat is geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt kost energie, grondstoffen, water en belast daardoor het milieu. Daarnaast kost het geld. Jaarlijks gooien alle huishoudens in Nederland in totaal 800 miljoen kilo voedsel weg. In geld uitgedrukt hebben we het over een bedrag van zo’n € 2,5 miljard aan voedsel weggegooid voedsel.

De consument is relatief de grootste verspiller in de totale keten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voedselverspilling hoog op de agenda staan en geeft opdracht om inzicht in de mate van verspilling bij de consument te krijgen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research. Deze resultaten worden tevens opgenomen in de Monitor Voedselverspilling.

De update van de Monitor Voedselverspilling 2009 – 2017 weergeeft dat voedselverspilling in Nederland per hoofd van de bevolking 106 – 147 kilogram was. In 2011 was dit tussen de 89 en 210 kilogram per capita. Uit de Monitor Voedselverspilling blijkt dat tussen 2010, het jaar er voor het eerst voedselverspilling in huishoudens gemeten is, de verspilling met 29% gedaald is. Ook werd er in 2010 13,6% van het voedsel verspild, in 2019 laten de metingen zien dat het gedaald is naar 9,5%.

De voedselverspilling in de gehele Nederlandse voedselketen is daarentegen nauwelijks veranderd. Wel hebben meer voedselreststromen een betere bestemming gekregen. Dit voedsel is bijvoorbeeld gecomposteerd.

 

Bekijk de Monitor Voedselverspilling 2009 – 2017

Monitor voedselverspilling

Lees de Kamerbrief over voedselverspilling in Nederland:

Kamerbrief

 

 

 

 

 

 

 

No Waste Network werkt samen met: