Meten & monitoren

Het meten van derving is onontbeerlijk in het reduceren van voedselverspilling. Dit geldt voor iedereen die serieus aan de slag gaat om voedselverspilling terug te dringen. Immers, meten is weten. Inzicht in de verspillingscijfers is randvoorwaarde om gerichte acties in te zetten.

De consument wordt hierbij geholpen door het Voedingscentrum en Milieu Centraal. Om samen de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling worden in 2014 de FoodBattle-estafette georganiseerd. Gedurende drie weken lang houden consumenten dagelijks bij hoeveel eten ze weggooien. De FoodBattle helpt met makkelijk toepasbare tips en tools. Resultaten worden met de gehele groep vergeleken. Deelnemers blijken na een periode van drie weken zo’n 20 procent minder voedsel te verspillen.

Steeds meer ondernemers ontdekken hoeveel er te winnen valt door voedselverspilling aan te pakken. Dat begint met meten. Om u hierbij te helpen zijn er op deze website praktische tips, goede voorbeelden en handige tools te vinden. Verder vindt u onder het kopje relevante onderzoeken een overzicht van onderzoeken die gedaan zijn in uw branche. Op de website van Wageningen UR kunt u terecht voor rapportages en publicaties, ook kunnen zij u verder helpen met vragen over cijfers en onderzoeken.

Naast slimmere en efficiëntere oplossingen in de eigen bedrijfsvoering kunnen ondernemers de krachten bundelen om gezamenlijk de consument te helpen minder voedsel te verspillen. Dat kan door het vergroten van bewustzijn. Het verstrekken van informatie over houdbaarheid en bewaren van producten of het aanbieden van handreikingen of slimme verpakking waardoor een consument op maat kan kopen en koken.

In de Agenda heeft de Alliantie Verduurzaming Voedsel aangegeven zich ervoor in te zetten dat ketenpartners inzicht geven in de mate van verspilling. Dit past geheel in de trend dat transparantie steeds meer de norm wordt.

No Waste Network werkt samen met: