Onze partners

NIEUWS

Ondernemen in coronatijd: van voedselpakket naar lokale supermarkt

UTRECHT - Een foodwinkel openen in coronatijd, je moet het maar durven. Toch doen ondernemers Mart...

Circular Food Centre: wereldwijd voorbeeld in de strijd tegen voedselverspilling

In 2021 gaat in de gemeente Meierijstad het Circular Food Center openen. Dit is een Europees...

1 – 6 februari | Week van de Circulaire Economie

In de week van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari vindt de landelijke Week van de Circulaire...

1 februari | Virtuele Horecava

Horecava is al 65 jaar de plek voor vakmensen in de wereld van eten, drinken en buitenhuis slapen....

Voorgesneden groenten zorgen voor 65% minder voedselverspilling

Huishoudens verspillen tot wel 65% minder groenten als het als convenience product wordt...

Ook aan de slag met het verminderen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van reststromen?

Samen met brancheorganisaties en onze netwerkpartners kunnen we op meerdere manieren ondersteunen. Via onderstaande partijen kun je in contact komen met ondernemingen die al actief zijn met het voorkomen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van reststromen. En vind je handvatten om zelf ook aan de slag te gaan.

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

No Waste Network is een initiatief van het ministerie van LNV. Het ministerie staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Hierbij heeft Nederland een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Waaronder voedselverspilling verminderen, zodat er minder kostbare grondstoffen verloren gaan.
Lees meer: www.rijksoverheid.nl

Black back closed envelope shape free icon  contactformulier
Telephone of old design free icon 1400

Samen Tegen Voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling is in 2019 opgericht om met het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en consumenten zich gezamenlijk in te zetten. Hierbij worden krachten gebundeld om samen tegen voedselverspilling te stijden.
Lees hier verder: samentegenvoedselverspilling.nl

Black back closed envelope shape free icon office@samentegenvoedselverspilling.nl
Telephone of old design free icon 085 – 0607181

Futureproof.community

Een matchmaking platform van MVO Nederland voor ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden om hun duurzame ondernemersvragen op te lossen. Op dit platform vind je uitdagingen, kennis, evenementen en oplossingen. Het platform verbindt ondernemers om vraagstukken invulling te geven.
Lees hier verder: futureproof.community

Black back closed envelope shape free icon hello@futureproof.community
Telephone of old design free icon 030 230 5600

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van voeding geeft Milieu Centraal informatie over voorkomen van voedselverspilling en klimaatbewust keuzes maken. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.
Lees hier verder: www.milieucentraal.nl

ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen ruim 13.000 leden, die ze ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.
Lees hier verder: www.zlto.nl

Black back closed envelope shape free icon info@zlto.nl
Telephone of old design free icon 073 217 3000

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.
Lees hier verder: www.lto.nl

Black back closed envelope shape free icon contactformulier
Telephone of old design free icon 070 – 338 2700

CARVE

CARVE is een meerjarig publiek-privaat samenwerkingsproject en maakt onder andere gebruik van de denk- en beslismodellen die het Top Institute Food & Nutrition (TIFN) heeft ontwikkeld voor optimalisatie van ketens. De Alliantie Verduurzaming Voedsel en Wageningen UR Food & Biobased Research startten in 2015 het project CARVE om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen. Gedurende 4 jaar gaan bedrijven in de voedselketen, in de vorm van pilots, aan de slag met kennis, instrumenten en beslismodellen.

Lees hier verder: Nowastenetwork.nl/Carve

Alliantie Verduurzaming Voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel spant zich in voor de versnelling van verduurzaming in alle grote voedselketens. Ketenpartners LTO, FNLI, CBL, KHN en Veneca werken daarin aan de verduurzamingstransitie in alle grote ketens.
Lees hier verder: www.verduurzamingvoedsel.nl

Black back closed envelope shape free icon secretariaat@verduurzamingvoedsel.nl
Telephone of old design free icon 0183 – 645631

Wageningen UR Food & Biobased Research

Wageningen UR Food & Biobased Research werkt samen met nationale en internationale bedrijven, overheden, consumenten en andere kennisinstituten aan duurzame innovatieve processen en producten die snel en effectief gebruikt kunnen worden. Met kennis over de gehele keten, van grondstoffen tot productie- en verwerkingsmethoden, logistieke vraagstukken en eindproducten, helpt WUR haar opdrachtgevers met het vinden van oplossingen voor grote en kleine vraagstukken.
Lees hier verder: www.wageningenur.nl

Telephone of old design free icon 0317 480100

Het Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is de autoriteit die consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod.
Lees hier verder:  www.voedingscentrum.nl

Telephone of old design free icon 070 306 88 80

Veneca

Het doel van Veneca is de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen. Veneca en haar leden concentreren zich vooral op de aspecten van verduurzaming waar directe invloed op mogelijk is. Zo wordt in samenwerking met leveranciers naar mogelijkheden gekeken op het gebied van voedselverspilling.
Lees hier verder: www.veneca.nl

Black back closed envelope shape free icon secretariaat@veneca.nl
Telephone of old design free icon 0183 – 626172

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de belangenbehartiger en spreekbuis van supermarkten en foodservice bedrijven in Nederland. Om het thema duurzaamheid gezamenlijk op te pakken heeft het CBL een duurzaamheidsagenda opgesteld. Door elk jaar nieuwe thema’s op deze agenda te zetten, draagt de supermarktbranche pro-actief bij aan de wensen van de samenleving.
Lees hier verder: www.cbl.nl

Black back closed envelope shape free icon info@cbl.nl
Telephone of old design free icon 070 – 3376200

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca belangenorganisatie in ons land. Met 246 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met bijna 200.000 horecamedewerkers.
Lees hier verder: www.khn.nl

Black back closed envelope shape free icon info@khn.nl
Telephone of old design free icon 0348 – 489 489