Wet & regelgeving

Wilt u precies weten met welke regels u rekening dient te houden of welke wetswijzigingen en nieuwe regels van belang zijn binnen het onderwerp voedselverspilling? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag verder.

Niemand gooit graag voedsel weg, maar consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun eten niet schadelijk is voor de gezondheid. Bedrijven die levensmiddelen maken moeten zich houden aan regels voor veiligheid. Deze regels staan in de Warenwet. Onder die wet vallen naast levensmiddelen alle producten voor consumenten.

De Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regelt de verantwoordelijkheid van de NVWA ten aanzien van de risicobeoordeling en de gezondheidsbescherming van de consumenten.

De vermelding van houdbaarheidsdata op levensmiddelen is per 13 december 2014 geregeld met de Europese Verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. De verordening verplicht bedrijven om een houdbaarheidsdatum op producten te zetten om daarmee consumen­ten te informeren. De datum op producten staat er dus vanwege bescherming van de consument. Meer informatie hierover vindt u hier.

Wilt u precies weten met welke regels u rekening dient te houden of welke wetswijzigingen en nieuwe regels van belang zijn binnen het onderwerp voedselverspilling? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag verder.

 Zie ook:

No Waste Network werkt samen met: