In de strijd tegen voedselverspilling gaat Compass het systeem Winnow gebruiken. Het systeem maakt foto’s van weggegooid voedsel in een afvalbak. Na een periode is het systeem in staat de producten automatisch te herkennen, en volgt een rapportage cq terugkoppeling aan de chef. Deze kan vervolgens maatregelen treffen om toekomstige verspilling van etenswaren te voorkomen.

Pilots

Het systeem is inmiddels gebruikt in een pilot op locaties van Shell en in het Provinciehuis Utrecht. Het zal spoedig op andere locaties worden ingevoerd, aldus het persbericht.

Winnow is nu actief bij Compass Group in 12 verschillende landen. Tot nu toe heeft Compass Group, met Winnow, voedselverspilling al verminderd met 40 tot 70%.

Bron: Facto