Binnenkort organiseren Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het Sustainable Food Initiative een webinar voor bedrijven over de mogelijkheden bij het verwerken van reststromen. Dit doen zij samen met de Topsector Agri & Food en Food Tech Brainport. In de webinar wordt gekeken naar het voorkomen en verwerken van nevenstromen en reststromen. Ook wordt er duidelijk gekeken naar dingen die hierin niet mogelijk zijn. 

 

Programma

Eerst wordt er gekeken naar de praktijk. Er wordt aandacht besteed aan dingen die voorkomen zouden kunnen worden door middel van houdbaarheidsverlenging, betere afstemming tussen vraag en aanbod, en beschikbaarheid van afzetdata in het seizoen. Vervolgens komen ook punten aan bod bij het verwaarden. Voorbeelden zijn de 3-traps raket, het opzetten van kleinere initiatieven, lokale productie en verkoop, en bundeling van initiatieven. Belangrijk in de conclusie is dat er wordt uitgelegd wat nu kansrijk is en wat niet. 

Als tweede wordt er aandacht besteed aan de kennis pijplijn. Onder de categorie ‘voorkomen’ wordt er gekeken naar roadmaps voor nieuwe producten en processen. Ook het volledige gebruik van de materialen wordt hier besproken. In de categorie ‘verwaarden’ komen hier Europese kennis- en valoriesatieprojecten aan bod, net als mobiele verwaardingstechnologie en membraantechnologie. Er wordt gekeken naar kansrijke kansen voor de toekomst.

Als laatste is er de categorie ‘zelf aan de slag’. Hier wordt er gesproken over zelf testen via de proeffabriek, deelnemen aan projecten, ondersteuning via samenwerking en netwerken. Ook wordt er gekeken naar financieringsmogelijkheden ter ondersteuning en versnelling. 

 

Hier kun je je aanmelden voor de webinar:

Aanmelden

 

Bron tekst: Samen Tegen Voedselverspilling
Bron beeld: Samen Tegen Voedselverspilling