In de week van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari vindt de landelijke Week van de Circulaire Economie plaats. Dit (digitale) evenement wordt georganiseerd door ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen die andere professionals meenemen in de circulaire economie en laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Succesfactoren en uitdagingen worden besproken en starters krijgen handige tips om mee aan de slag te gaan.

Nederland Circulair

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het hergebruiken van grondstoffen is nodig, omdat anders de aarde uitgeput raakt. Het is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering, voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt kansen voor innovatie, groei en banen. Hiervoor zijn er landelijke doelen opgesteld. Het doel is om in 2030 vijftig procent van het afvalmateriaal terug te brengen naar oorspronkelijke grondstoffen. Deze stoffen worden dan weer beschikbaar gesteld voor de productie van nieuwe goederen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn.

Het programma

Verspreid over heel Nederland zijn door bedrijven en organisaties livestreams georganiseerd tijdens de Week van de Circulaire Economie. De evenementen vormen samen een groot landelijk Bottom-up festival. Er staan vele inspirerende livestreams op het programma. In deze livestreams vertellen verschillende ondernemers welke stappen zij hebben gezet om circulair te ondernemer en hoe zij die winstgevend maken. De rol van de circulaire economie in de primaire sectoren en regio’s komt aan bod. En ook zal Minister-President Mark Rutte in gesprek gaan met jongeren over circulaire economie. Het hele programma van de Week van de Circulaire economie is te bekijken op https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/programma/