In 2021 gaat in de gemeente Meierijstad het Circular Food Center openen. Dit is een Europees kennis- en ontmoetingscentrum op het gebied van voedselverspilling. Het centrum moet wereldwijd het voorbeeld worden voor het tegengaan van voedselverspilling. Jaarlijks 1 miljard kilo minder is het doel.

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk zijn samen de initiatiefnemers van het voedselverspillingscentrum. Het project draagt bij aan het doel van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015.

 

Krachten bundelen

Het Circular Food Center focust zich op belangrijke initiatieven en expertise rondom grondstofbehoud en het tegengaan van voedselverspilling. Bedrijven uit de hele keten, de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bundelen samen hun krachten, netwerk en kennis. Zo kunnen ondernemers en onderzoekers samen met studenten programma’s ontwikkelen om voedselverspilling tegen te gaan.

 

Innovaties in de praktijk

Clusters van bedrijven en kennisinstellingen komen bij elkaar om innovaties in de praktijk te brengen. Nu worden waardevolle reststromen, zoals keukenafval uit de horeca, nog verbrand, gecomposteerd of omgezet in biogas. Dit afval kan beter hergebruikt worden door het te verwerken tot voer voor dieren. Het cluster wil deze innovaties aanduiden binnen de huidige wetgeving.

Toine Timmermans, directeur van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “In Nederland werken bedrijfsleven, overheid en onderzoek al langer samen aan een integrale agenda, binnen het ecosysteem van Samen Tegen Voedselverspilling. In het Circular Food Centrum willen we deze kennis bundelen en de rest van de wereld inspireren.”