29-04-2016 | De Alliantie Verduurzaming Voedsel en Wageningen UR Food & Biobased Research startten in 2015 het project CARVE (across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiency) om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen. Gedurende 4 jaar werken bedrijven in de voedselketen samen, in de vorm van pilots, aan de ontwikkeling en toepassing van kennis, instrumenten en beslismodellen. CARVE wordt financieel ondersteund door de topsector Agri & Food.

Georganiseerd door Alliantie Verduurzaming Voedsel, Wageningen UR Food & Biobased Research
Datum wo 18 mei 2016
Tijd 14:00 tot en met 17:30
Locatie Food360 Verspillingsfabriek, Huygensweg 10, Veghel

In 2015 gingen diverse bedrijven aan de slag met CARVE-pilots om voedselverspilling in de agrifoodketen te verminderen. Tijdens de estafette-bijeenkomst op 18 mei presenteren de deelnemende bedrijven hun bevindingen. Ook de resultaten van twee grote projecten binnen het TIFN (Top Institute Food & Nutrition) worden gepresenteerd. TIFN ontwikkelde binnen het programma Food Chain Sustainability & Dynamics, in samenwerking met bedrijven, reken- en beslismodellen om grondstof-efficiëntie in agrifoodketens te bepalen en te optimaliseren.

Programma
14:00 – 14:20 uur Opening en welkomstwoord
14:20 – 15:20 uur Presentatie van de resultaten van het project CARVE. Deelnemers aan het eerste jaar van CARVE (EBIC, Koninklijke A-ware Food Group, Iglo, Sonneveld Group BV, Arla Foods, Royal FrieslandCampina, Albert Heijn, Jumbo Supermarkten en PLUS Retail) delen hun erveringen en resultaten.
15:20 – 15:30 uur Pauze
15:30 – 15:45 uur Top institute Food & Nutrition (TIFN): Scientific excellence and Industrial relevance. Eind mei 2016 eindigen de TIFN projecten ‘Valorisation of raw materials and process efficiency’ en ‘Reduction of spoilage in fresh and chilled products’. In beide projecten zijner binnen het Topinstituut Food & Nutrition beslissingsondersteunende modellen ontwikkeld die het efficiëntere (her)gebruikt van grondstoffen in de agrifood ketens ondersteunen.
15:45 – 16:40 uur Presentatie van de resultaten de TIFN projecten. In twee parallelsessies zullen de resultaten van 4 jaar onderzoek gepresenteerd worden. 1) Valorisation of raw materials and process efficiency: hoe kunnen modellen bedrijven ondersteunen in hun beslissingen tot optimalisatie en verduurzaming van de gehele keten? Is exergie hierbij een goed uitgangspunt? Bevindingen uit de champignonketen worden gepresenteerd. 2) Reduction of spoilage in fresh and chilled products: als je voedselverspilling wilt verminderen, aan welke knoppen kun je dan draaien? En wat is de impact? Kunnen modellen helpen?
16:45 – 17:30 uur De toekomst is nu. Vanuit het CARVE project zal het ‘stokje’ overgegeven worden aan de betrokkenen in een aantal nieuwe pilots. Maar ook binnen Europese projecten als REFRESH of initiatieven als de Verspillingsfabriek is helder dat het reduceren van voedselverspilling een estafetterace is. Onder leiding van de dagvoorzitter wordt gekeken wat de toekomst kan brengen.
17:30 uur Rondleiding Verspillingsfabriek, inkijk in een nieuw initiatief rondom het verwaarden van reststromen en een afsluitende borrel

Aanmelden kan via dit e-mailadres, tot 1 mei!

Bron: Wageningenur.nl