18-07-2017 | Consumenten gooien naar verhouding minder diepgevroren groente, aardappelproducten en rood fruit weg dan de verse variant of het alternatief in blik of pot. Dat is één van de uitkomsten uit het onderzoek van Wageningen University & Research naar de invloed van de aankoopvorm (diepvries, vers of conserven) op de hoeveelheid voedsel die mensen verspillen. De studie, uitgevoerd binnen de publiek-private samenwerking CARVE, laat zien dat het gebruik van diepvriesproducten voedselverspilling bij consumenten kan verminderen. 

Om te onderzoeken welke aankoopvorm relatief het meest in de afvalemmer belandde, hielden de onderzoekers een online enquête onder consumenten afkomstig uit een voor Nederland representatieve groep van ruim 500 huishoudens. De deelnemers beantwoordden eerst een aantal algemene vragen over hun huishoudroutines van voedsel, onder andere het beheer van hun voedselvoorraad. Het tweede deel van de vragenlijst ging over hoeveel voedsel er gewoonlijk in de afvalemmer belandde. Hierbij werd voor twaalf soorten producten, waaronder zeven soorten groenten, aardappelproducten, rood fruit en kant-en-klaar maaltijden, gekeken naar de invloed van de aankoopvorm (diepvries, vers of conserven). Deelnemers gaven aan hoe vaak zij het product jaarlijks consumeerden, hoe vaak ze het weggooiden en om welke hoeveelheden het hierbij gewoonlijk ging.

Resultaten
Van zes onderzochte groentes, plus van de aardappelproducten en rood fruit, werd per consumptiemoment van de diepvriesversie naar verhouding het minst weggegooid. Bij zowel doperwten en wortelen waren de hoeveelheden diepvries, vers en conserven die in de afvalemmer belandden ongeveer gelijk. Van kant-en-klaar maaltijden werd van de diepvriesversie naar verhouding juist meer weggegooid. Het onderzoek liet zien dat vergeleken met diepvries en conserven, vooral juist verse producten na bereiding nog bewaard werden, om eventueel op een later moment te eten. De uitkomsten van het onderzoek zijn half mei gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Waste Management.

Vers of diepvries
“Nederlandse consumenten hebben een voorkeur voor verse producten”, zegt projectleider Anke Janssen, senior onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research. “Maar met het oog op voedselverspilling zouden ze wat vaker kunnen kiezen voor diepvries. Bevroren producten zijn veelal langer houdbaar en gemakkelijk in de benodigde porties te verdelen.” De onderzoekster benadrukt dat het nog te vroeg is om de inzichten uit dit onderzoek te vertalen naar concrete adviezen op landelijk niveau. “We willen eerst nog beter begrijpen hoe gedrag rond inkopen, bewaren en weggooien precies tot stand komt.” In het eerste deel van de vragenlijst werd het ‘vergeten van producten’ vaak opgegeven als reden voor het weggooien, ondanks dat de meeste deelnemers aangaven hun voorraad te controleren voordat ze boodschappen doen. “Hieruit wordt duidelijk dat consumenten ondersteuning kunnen gebruiken bij het controleren van de voedselvoorraad in huis. Denk bijvoorbeeld aan een app die aangeeft dat een product in de diepvries nog maar een paar weken houdbaar is”, aldus Janssen.

CARVE

Het onderzoek is een pilot-studie binnen het project CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiency, 2015-2018). Bedrijven door de hele voedselketen gaan hierin, in de vorm van pilots, aan de slag met kennis, instrumenten en beslismodellen ontwikkeld door Wageningse experts. Het project voorziet in een toolbox waarmee bedrijven de preventie en reductie van voedselverspilling kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. CARVE is een publiek-private samenwerking tussen de Alliantie Verduurzaming Voedsel, en Wageningen Food & Biobased Research. De pilot-studie is gefinancierd door de Topsector Agri&Food en Nomad Foods Europe.

Voedselverspilling

Ongeveer een kwart van al het voedsel bestemd voor menselijke consumptie gaat ergens in de distributieketen verloren. Huishoudens zijn in Nederland en andere Europese landen verantwoordelijk voor naar schatting de helft van dit verlies. Een groot deel van deze verspilling is vermijdbaar, door bewuster in te kopen, te koken en te bewaren.

Bron: afg.nl