20-06-2018 | De handelsnormen voor groenten en fruit in de Europese Unie bestaan niet zonder reden en garanderen markttransparantie, voedselkwaliteit en een eerlijke prijs. Dat is de mening van GroentenFruit Huis, LTO Nederland, LTO Glaskracht Nederland en de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Zij hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief gestuurd nadat in de Tweede Kamer een motie over ‘het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen’ is aangenomen. Deze was ingediend door Carla Dik-Faber van de ChristenUnie omdat de normen zouden leiden tot voedselverspilling. 

Aanvankelijk werd in de parlementaire Landbouwcommissie nog gesproken over mogelijke afschaffing van Europese handelsnormen voor 11 soorten groenten en fruit. In de motie die uiteindelijk door de Tweede Kamer is aangenomen, ging het specifiek over het schrappen van de cosmetische aspecten binnen de handelsnormen. Met de brief willen de tuinbouworganisaties duidelijk maken dat er kritisch naar de normen moet worden gekeken in het kader van duurzaamheid, maar dat ze ook een doel dienen en zeker niet leiden tot voedselverspilling. De minister liet vorige week zelf ook weten geen link te zien tussen de Europese handelsnormen en voedselverspilling.

De belangenorganisaties wijzen er verder op dat de normen garanderen dat kwaliteitsindeling van groenten en fruit mogelijk is. Op die manier kunnen producenten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm waar retailers doorgaans naar vragen. Zo wordt voedselverspilling effectief tegengegaan. Groenten en fruit die qua vorm afwijken van die norm, krijgen een andere afzetbestemming stellen de tuinbouworganisaties. Cijfers van het Kwaliteitscontrolebureau tonen aan dat tijdens de 800.0000 controles in 2017, in slechts 0,03% van de gevallen, partijen moesten worden afgekeurd voor de markt vanwege cosmetisch aspecten.

Bron: FoodHolland