10-09-2018 | De acties van de fruit- en groentetelers om de supermarktketens te dwingen om ook fruit en groenten met een schoonheidsfoutje in de winkel te leggen krijgen de goedkeuring van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De grote supermarktketens dwingen de fruit en – groententelers om ‘perfect’ fruit- en groenten te telen, een komkommer moet recht zijn, een paprika moet perfect van kleur zijn, een tomaat mag geen enkel deukje bevatten en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Tonnen en tonnen fruit en groenten worden elk jaar doorgedraaid omdat de supermarkketens ze niet willen hebben.

Afgelopen week heeft een pruimenteler nog 60.000 kilo prima eetbare pruimen door moeten draaien omdat de supermarkten vonden dat ze niet aan hun uiterlijke eisen voldeden.

De minister zegt hierover: “In dit geval is de afkeuring inderdaad het gevolg van de eisen die supermarkten zelf aan pruimen stellen; er bestaan voor pruimen namelijk geen EU-handelsnormen. Ik vind de handelswijze van supermarkten in deze betreurenswaardig, omdat zo goede en gezonde producten verspild worden

De EU-handelsnormen voor groenten en fruit zijn bedoeld om kwaliteitsgaranties aan consumenten te bieden. Daarnaast zijn zij  waardevol in het  handelsverkeer en bij het optimaliseren van onder meer logistieke processen. De EU-handelsnormen verbieden de verkoop van voor menselijke consumptie geschikte producten niet.

Het is echter aan marktpartijen, zoals supermarkten, om te beslissen in welke kwaliteitsklasse zij producten te koop willen aanbieden.”

De minister zegt dat elke vorm van voedselverspilling laakbaar is en heeft het maken van voedselverspilling één van haar prioriteiten gemaakt. Zij wil dan ook met de supermarktketens in gesprek gaan over het hanteren van (aanvullende) cosmetische eisen aan groenten en fruit. De minister wordt hierbij gesteund door bijna de voltallige Tweede Kamer.

De directies van diverse supermarkten zijn inmiddels uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met mij en zij hebben deze uitnodiging aanvaard. Ik vind deze gesprekken van groot belang, omdat  supermarkten, als schakel in de Nederlandse voedselketen  een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben bij het tegengaan van  voedselverspilling“, zegt minister Schouten.

Bron: Medemblik