22-11-2018 | Nederland is naast Duitsland, Spanje en Hongarije één van de pilot-landen waar een brede, ketenoverschrijdende aanpak voor halvering van voedselverspilling en optimale verwaarding van onvermijdbare reststromen wordt ontwikkeld en getest. De kennis die wordt ontwikkeld binnen het Europese onderzoeksprogramma REFRESH vormt de basis voor deze aanpak. Dit programma loopt van 2015 tot en met 2019. Er wordt ingezet op strategische samenwerking tussen ketenpartijen via een systemische aanpak. Het stellen van doelen en het nemen van acties door bedrijven staat daarbij centraal. De ketenoverschrijdende aanpak en de resultaten van de 4 pilot-landen worden met elkaar vergeleken.

In REFRESH wordt door 26 partijen, afkomstig uit 12 Europese landen en China, kennis en inzichten verzameld waarmee andere landen aan de slag kunnen om voedselverspilling te verminderen. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd vanuit het Europese Horizon2020 programma. De deelnemende partijen werken samen toe naar halvering van de hoeveelheid voedsel die per persoon verspild wordt tussen nu en 2030, zowel in de supermarkt als bij de consument. Om dit te realiseren moeten door de hele keten productverliezen omlaag en moet tegelijkertijd de waarde van niet te vermijden reststromen en hergebruikte of gerecyclede verpakkingsmaterialen omhoog.

Nederlandse aanpak
In Nederland is in 2017 de Taskforce Circular Economy in Food opgericht door Wageningen University & Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Deze taskforce is een eerste aanzet om te komen tot de systematische aanpak in Nederland. Het initiatief, waarvoor een uitvoeringsorgaan in oprichting is, is sinds de oprichting uitgegroeid tot een coalitie met partners uit de hele keten. Zij hebben afgesproken hun acties tegen voedselverspilling te bundelen en met elkaar te verbinden via een gezamenlijke agenda en het actieplan ‘Samen tegen Voedselverspilling’.

Blauwdruk voor andere landen
“Nederland loopt op dit moment voorop als het gaat om structurele monitoring en een gezamenlijke ambitie en betrokkenheid”, zegt Toine Timmermans programmamanager Voedselverspilling bij Wageningen University & Research en coördinator van REFRESH. Naar verwachting komt er ook in andere landen een structurele vorm van samenwerking, die doorloopt na afronding van het project in juni 2019. Verschillende lidstaten hebben inmiddels hun interesse getoond. “De betrokken partijen krijgen een workshop waarin ze leren hoe ze een vrijwillige samenwerking als die van ons kunnen opzetten”, vertelt Timmermans. “Toepassen van de REFRESH-blauwdruk is maatwerk en hangt onder meer af van hoe bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties het liefst met elkaar samenwerken in complexe projecten.”

Bron: FoodHolland