Er komt een tijdelijk oplossing voor partijen groente en fruit die als gevolg van de droogte niet voldoen aan de eisen voor humane consumptie. Telers met overkoopbare partijen kunnen zich melden bij de informatielijnen van de regionale LTO-organisaties, waarna de initiatiefnemers een bestemming proberen te zoeken voor deze producten. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil hiermee voedselverspilling tegen gaan.

 

Waarde van voedsel

De droogte bleek vorig jaar van invloed op het uiterlijk van groente en fruit, waardoor producten die niet 100% perfect waren onverkoopbaar werden. Boeren en fruittelers zaten hierdoor met grote partijen te klein gebleven groente of fruit. “Voedselverspilling doet geen recht aan de waarde van voedsel en aan de mensen die het voedsel hebben gemaakt. Het is niet te rechtvaardigen dat voedsel verloren gaat, of het nu in de keten is of bij de consument”, vindt Schouten. Ze heeft daarom met de sector gesproken over een oplossing, zoals de tijdelijke oplossing van de LTO-loketten.

 

Structurele oplossingen lange termijn

Voor de lange termijn wil Schouten tot structurele oplossingen komen. Ze stimuleert daarom de ontwikkeling van het programma DuurzaamDoor. “Te denken valt aan een marktplaats voor reststromen en een tool voor telers om te kunnen anticiperen op onverwachte omstandigheden”, aldus Schouten.

 

Conceptafspraken supermarkten en ketenpartijen

Gesprekken met supermarkten en ketenpartijen hebben geleid tot conceptafspraken over een gedeelde, gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het behoud van meer groenten en fruit voor menselijke consumptie. Schouten gaat tevens in Brussel pleiten voor het verruimen van de eisen voor vorm, kleurafwijkingen en schil voor klasse II van bepaalde producten te verruimen.