Polen heeft nieuwe wetgeving aangenomen die winkels verplicht om onverkocht voedsel gratis aan liefdadigheidsinstellingen te verstrekken. Winkeliers die voedsel weggooien, krijgen een boete. Dat meldt het Poolse persbureau PAP.

Volgens de nieuwe wet moeten winkels van meer dan 250 vierkante meter, waarvan de helft of de meeste inkomsten uit de verkoop van voedsel komen, overeenkomsten sluiten met niet-gouvernementele organisaties voor de gratis overdracht van onverkocht voedsel. Het gaat vooral om producten die niet meer verkoopbaar zijn vanwege uiterlijk of verpakking.

Winkeliers krijgen vijf maanden de tijd om een contract te sluiten met een zo’n goede doelenorganisatie. Wie niet kan aantonen zo’n contract te hebben afgesloten, kan een boete tegemoetzien van 5.000 zloty, ruim 1.100 euro. Voedselaanbieders worden ook geacht voorlichtingscampagnes over voedselverspilling te voeren in hun winkels.

Wie ondanks een dergelijk contract toch aanzienlijke hoeveelheden voedsel verspilt, kan worden beboet. Voedselverkopers die aanzienlijke hoeveelheden ‘voedselverspilling’ veroorzaken kunnen worden beboet. Verkopers betalen 0,1 Poolse zloty voor 1 kg weggegooid voedsel. Dat is iets meer dan twee cent.

Bron tekst: Nieuweoogst
Bron beeld: Pixabay