Hoe kunnen we jaarlijks 1,3 miljard ton voedselverspilling en verliezen in de wereld terugdringen? Nieuw onderzoek van vooraanstaande voedsel- en landbouworganisaties geven in het rapport ‘Reducing food loss and waste: Setting a global action agenda’ aan hoe de verloren kost en verspilling tegen te gaan. Zij presenteren een wereldwijde actieagenda om voedselverlies en -verspilling rond 2030 te halveren.

Het rapport verscheen op de World Food Summit in Kopenhagen, en is opgesteld door het World Resources Institute met steun van de Rockefeller Foundation en in samenwerking met de United Nations Environment, Natural Resources Defense Council, Iowa State University, de University of Maryland’s Ed Snider Center, The Consortium for Innovation in Postharvest Loss and Food Waste Reduction, Wageningen University & Research, de World Bank, en WRAP. Het rapport is bedoeld om bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld en anderen in het voedselsysteem te begeleiden bij het actief en individueel bestrijden van voedselverlies en -verspilling.

Met onderzoek werkt Wageningen University & Research aan het halveren van voedselverlies en -verspilling in de wereld (Sustainable Development Goal (SDG) 12.3). WUR is al meer dan tien jaar toonaangevend in samenwerkingsinitiatieven en onderzoeksprogramma’s op het gebied van voedselverspilling. Resultaten van Wagenings onderzoek, als partner in wereldwijde programma’s met CCAFS (CGIAR-research program on Climate Change Agriculture and Food Security) en Rockefeller Foundation zijn in het nieuwe rapport verwerkt.

Als kernpartner in de nieuwe wereldwijde coalitie van universiteiten op het gebied van voedselverlies en -afval, zal Wageningen bijdragen aan onderzoek en innovatie om verdere acties op verschillende schaalniveaus te katalyseren. WUR is coördinator van EU-projecten FUSIONS en REFRESH en heeft bijgedragen aan een beter begrip van de kwestie, harmonisatie van gegevens, innovatie en consumenteninzichten in heel Europa.

Geïnitieerd door WUR en partners uit de industrie en de nationale overheid, staat Nederland bekend als voorloper in het stellen van doelen, het opbouwen van een landelijk publiek-privaat partnerschap binnen de stichting SamenTegenVoedselverspilling, met als doel de SDG 12.3 te bereiken. Louise Fresco is persoonlijk ambassadeur van het thema en lid van de wereldwijde Champions 12.3-coalitie.

Bijna een derde van al het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd, gaat verloren, een bedrag dat de wereldeconomie $940 miljard kost en 8% uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is 1 op de 9 mensen ondervoed. Gezien over de hele voedselketen, van boerderij tot bord, worden in het rapport goede kansen voor overheden en bedrijven aangereikt om inefficiëntie en verspilling te verminderen.

Vermindering van voedselverlies en -verspilling: een wereldwijde actieagenda instellen

Bron tekst: WUR
Bron beeld: Pixabay