Uit onderzoek van Bob Massar voor de Universiteit van Utrecht blijkt dat circulaire food-start-ups krachtig zijn in het creëren van innovatieve circulaire businessmodellen, maar moeite hebben met het overkomen van verschillende structurele barrières. In het onderzoek werden 21 professionals, waaronder 13 ondernemers van circulaire start-ups, geïnterviewd over hoe de beginnende bedrijven een sterker extern netwerk kunnen opbouwen dat ze kan helpen die uitdagingen te overkomen.

Start-ups blijken geschikt te zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende businessmodellen. Echter, ze lopen tegen verschillende structurele barrières aan, zoals het met circulaire producten op prijs concurreren met grote bedrijven en belemmerende wetgeving omtrent het gebruik van rest/afvalstromen in voedselproducten. Het opschalen van nieuwe (circulaire) businessmodellen en overkomen van die structurele barrières kan worden bevorderd door het opbouwen van een sterk ondersteunend netwerk in de externe omgeving.

Ondersteunende externe omgeving

Zon netwerk is belangrijk in de ondersteuning van start-ups. Die ondersteuning kan gecreëerd worden door het bouwen van een collectief, strategisch systeem. Daarin komen een aantal activiteiten naar voren:

  • Het wederzijds informatie uitwisselen tussen verschillende partijen.
  • De circulaire start-ups gezamenlijk samenwerking opzoeken met de huidige industrie.
  • Bevorder gezamenlijke samenwerking waarin gestreefd wordt naar collectieve gedragsverandering van de consument richting een circulair voedselsysteem.
  • Het verbeteren van circulaire standaardiseringsprocessen in de voedselsector door middel van rapportage, monitoring en het opstellen van minima.

Start-ups als drijvende kracht achter verandering

In dit onderzoek heeft Massar zich juist op start-ups gericht, omdat hij gelooft dat zij de drijvende kracht zijn achter de transitie naar een circulaire economie. Met hun flexibele vermogen om snel te schakelen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zijn zij de innovatieve kracht in deze industrie. Op dit moment richten, volgens hem, professionals en academici hun pijlen nog te vaak op grote bedrijven. Ik denk dat niet alleen professionals en academici kunnen leren van deze innovatieve circulaire start-ups en de bedrijfsmodellen die zij implementeren, maar dat ook circulaire ondernemers van elkaar kunnen leren door strategisch samen te werken. Mijn thesis stelt dan ook: indien circulaire ondernemers in de voedselsector strategisch samenwerken dat ze gezamenlijk vanuit een niche market approach (bottom up) een transitie kunnen veroorzaken naar een circulair en duurzaam voedselsysteem.” Zegt Massar.

Lees het onderzoek van Massar over circulaire food start-ups hier:

Kaft onderzoek Bob Massar

Auteur: Bob Massar

Universiteit: Universiteit Utrecht

Datum: November 2019

Download PDF hier