De provincie Zuid-Holland pakt in zijn geheel voedselverspilling aan door samen te werken met onder andere boeren en tuinders. Om samen tot dit doel te komen wordt er nu een Kwartiermaker Voedselverspilling aangesteld in de provincie. Door middel van communicatie tussen de kwartiermaker en de verschillende partijen hoopt Zuid-Holland een plan te creëren om voedselverspilling aanzienlijk te verminderen.

‘Juist in Zuid-Holland liggen er kansen om vraag en aanbod van voedsel goed op elkaar aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld door aanwezigheid van de tuinbouwsector, melkveehouderij en akkerbouw, de Rotterdamse haven met veel import van voedsel én een groot aantal inwoners. Als we deze ketens beter op elkaar kunnen laten aansluiten, kunnen we verspilling minimaliseren.’ – Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (land- en tuinbouw)


Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Tijdens een onderzoek wat voorafging aan de plannen is duidelijk geworden dat het belangrijk is om de provincie te betrekken bij het verminderen van voedselverspilling. Voornamelijk het verbinden van verschillende partijen in de ketens is in dit geval een taak die weggelegd is voor de provincie. Dit is nu de voornaamste taak geworden van de kwartiermaker. Voor het maken van de verschillende plannen werkt Zuid-Holland samen met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. 

Bom-Lemstra: ‘De kwartiermaker inventariseert de kansen die bijvoorbeeld producenten, logistieke bedrijven en supermarkten zien. Hij brengt ze samen en helpt bij het formuleren van gezamenlijke ambities. Daarna is het aan de marktpartijen en andere netwerkpartners om het stokje weer over te nemen. Wij kunnen inzicht en contacten bieden, maar uiteindelijk moeten bedrijven het doen.’


Start-ups

Naast het in contact brengen van verschillende partijen vindt de provincie het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het actiepunt ‘stimuleren en uitdagen’. Dit valt in lijn met eerdere plannen die de provincie maakte in samenwerking met verschillende start-ups. Zo zijn verschillende van deze kleine ondernemingen nu bezig met het bedenken voor oplossingen van problemen die met de coronacrisis zijn meegekomen.

Zo is een van deze problematieken voedselverspilling. De start-ups worden gevraagd met ideeën te komen om overschotten die nog vers zijn te herverdelen naar doelgroepen die sociaal-economisch geraakt worden door de crisis. 

 


Bron tekst: Nieuwe Oogst
Bron beeld: Unsplash