Berend Kluijfhout heeft in opdracht van food- en packaging bureau Now New Next ‘The Wheel Of Sustainability’ ontwikkeld, een holistisch verduurzamingsmodel dat het voor bedrijven makkelijker maakt een verduurzamingsslag te maken op het gebied van voedselverpakkingen. Het model is in juni gelanceerd. In het onderzoek is op basis van literatuurstudie en expertinterviews gekeken waar verpakkende bedrijven tegenaanlopen tijdens het verduurzamen en waar de tekortkomingen zitten in huidige verduurzamingsmodellen. Het model heeft de tweede plaats gehaald bij de Go Gamechangers Award van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Het onderzoek

In het onderzoek zijn verschillende vooraanstaande experts op het gebied van circulariteit en duurzame verpakkingen geïnterviewd waarbij zowel het bedrijfsleven als het onderwijs zijn betrokken. De tekortkomingen in huidige verduurzamingsmodellen en de grootste uitdagingen binnen de wereld van voedselverpakkingen hebben geleid tot het nieuwe model. Op die manier is de uitdaging van duurzaam verpakken op een holistische manier te benaderen.

 

Ontwerp voor hergebruikt

Één van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat echte verduurzaming rigoureus herontwerp van de verpakking vereist en dat verpakkers zich meer moeten gaan richten op herbruikbare verpakkingen in plaats van zich blindstaren op recycling. Zo zegt Kluijfhout: “Uit de expertinterviews bleek al snel dat verpakkers zich alleen focussen op het recyclebaar maken van de verpakking, hoewel dat ook van essentieel belang is voor een circulaire economie, zou hergebruik meer prioriteit moeten krijgen. Kijk maar wat de minister zegt.”

Minister Van Veldhoven (IenW) schreef in haar laatste kamerbrief namelijk: “Ik vind het onwenselijk dat de bestaande recyclingdoelstellingen slechts sturen op het recyclen van afval en hergebruik buiten beschouwing laten.” Ze vervolgt: “Aan de voorkant van de keten zal het bedrijfsleven moeten werken aan het beter ontwerpen van verpakkingen.” De overheid is dus bezig met het stimuleren van verduurzaming maar ook het bedrijfsleven heeft zijn steentje bij te dragen.

 

Noodzaak

De verpakkende industrie is namelijk de grootste afnemer van plastic ter wereld. In Nederland alleen al, wordt 225miljoen kilo plastic gebruikt voor voedselverpakkingen. Dat terwijl het sentiment van de consument juist voor minder plastic pleit. Tegelijkertijd is die consument niet bereid om extra te betalen voor duurzamere alternatieven, blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Kluijfhout: “Daarom heb ik me op het bedrijfsleven willen focussen. De bal ligt nu bij hen.”

 

Holistische benadering

Volgens Kluijfhout is een holistische aanpak essentieel. “Verduurzaming is een eindeloze loop van innovatie. Je moet het holistisch bekijken; de ene schakel kan niet zonder de ander. Alleen door alle schakels mee te nemen, kun je écht verduurzamen. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Zie the bigger picture en ga dan verduurzamen.”

 

Duurzaamheidsprijs

Met dit model heeft Kluijfhout de tweede plaats bij de Go Gamechangers Award van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in de wacht gesleept. De prijs wordt uitgereikt aan duurzame projecten die binnen de HvA worden uitgevoerd. “Het is ontzettend gaaf dat ik met dit model een prijs heb kunnen winnen. Het is de kers op de taart van al het harde werk wat ik in mijn scriptie heb gestoken.” Zegt Kluijfhout.

 

Beeld: Wheel of Sustainability ©Now New Next