De voedselverspilling per hoofd van de bevolking is in Nederland in 2018 gelijk gebleven aan 2017, dat blijkt uit de nieuwe publicatie van de Monitor Voedselverspilling door Wageningen Food & Biobased. Ten opzichte van het begin van de metingen in 2009 is de voedselverspilling met 10 kilogram afgenomen. De stappen die de overheid de laatste jaren heeft genomen om voedselverspilling tegen te gaan, waaronder het uitbreiden van deze website of de lancering van Samen Tegen Voedselverspilling, zijn nog niet zichtbaar in de uitkomsten van de monitor.

 

Per hoofd van de bevolking verspilden we in 2018 tussen de 96 en 149 kilogram voedsel. De hoeveelheid voedselverspilling die als veevoer eindigt, is licht gestegen tot 16—28%. Het aandeel dat gecomposteerd/vergist wordt, is licht gedaald tot 60%.

 

Onzekerheid in metingen

De onderzoekers hebben tijdens het meten veel aannames moeten maken omdat veel informatie gewoonweg ontbreekt. De herkomst van reststromen is vaak onduidelijk, bijvoorbeeld. Ook zijn geen gegevens hoe groot reststromen zijn per ketenschakel. Stichting Samen tegen voedselverspilling gaat samen met de WUR onderzoeken of het mogelijk is om afvalstromen per ketenschakel specifiek te maken. Dat zou kansen bieden voor verwaarding van die specifieke reststromen.

 

Ligt de oplossing in de techniek?

Daarvoor moeten ketenschakels meer openheid van zaken geven. De retail is hier afgelopen jaar al mee begonnen. Ook initiatieven als open source blockchaintechnologie van Spark! Living Lab zou daar een mogelijkheid voor kunnen bieden.

 

Download de Verspillingsmonitor 2018 

 

Tekst geschreven door: Berend Kluijfhout