27-08-2018 | Voedselverpilling is niet alleen ethisch laakbaar, het is ook financieel een groot probleem. Volgens de Verenigde Naties gaat wereldwijd jaarlijks voor $1,2 biljoen aan voedsel verloren. Boston Consultung Group (BCG) onderzocht de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Door een aanpak op vijf punten kan meer dan de helft ($700 mrd) aan voedselverspilling worden voorkomen.

BCG verwacht dat het probleem van voedselverspilling de komende jaren alleen maar zal groeien. Als er niets gedaan wordt zal dat bedrag in 2030 zijn gestegen naar $1,5 biljoen, zo is de verwachting van BCG. De consultant presenteert in zijn onderzoek een vijfpuntenplan om daar iets aan te doen.

1. Beter bewustzijn van voedselverspilling

In de gehele voedselketen is er weinig besef over waar en in welke mate zich voedselverspilling voordoet. Daarnaast doen er bij consumenten nog een hoop fabels de ronde, aldus BCG. Zo overheerst de gedachte nog dat vers voedsel gezonder is dan ingevroren voedsel. Daarnaast stimuleren supermarkten met bepaalde aanbiedingen overconsumpties. Door consumenten te stimuleren om voor langer houdbare producten te kiezen, kan volgens BCG voor jaarlijks $260 mrd aan voedselverspilling worden voorkomen.

2. Betere inrichting van de toeleveringsketen

Daar is volgens BCG nog veel laaghangend fruit te plukken. Zo wordt er in de opkomende markten nog weinig gebruik gemaakt van verkoeling bij de transport van voedsel. Dit kan volgens BCG jaarlijks $150 mrd opleveren.

3. Betere afstemming vraag en aanbod voedsel

De focus van voedselproducenten ligt nog op het nastreven van een zo hoog mogelijke productiviteit. In hoeverre die productie ook aansluit bij de vraag van de consumenten; daar is minder oog voor. Dat terwijl de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering dat steeds makkelijker maken. Dynamic pricing is een voorbeeld. De totale potentie van dit soort maatregelen is volgens BCG een besparing van $120 mrd.

4. Betere samenwerking in voedselketen

Vooral de samenwerking tussen boeren en de voedselverwerkende industrie laat te wensen over. Veel boeren voelen zich financieel nog wel eens genoodzaakt om te vroeg te oogsten. Het resultaat: lagere volumes en minder kwaliteit. Door heldere afspraken te maken met de afnemers kan dit voorkomen worden. Potentiele winst volgens BCG: $60 mrd op jaarbasis.

5. Betere regelgeving omtrent voedselverspilling

Zowel voor de industrie als voor consumenten zijn er nauwelijks prikkels om voedselverspilling tegen te gaan; gaan straffen, geen belastingprikkels. Daarnaast zijn de houdbaarheidsdata die bedrijven moeten hanteren veel conservatiever dan nodig is. Ook de strenge cosmetische eisen voor groente en fruit zorgen ervoor dat veel voedsel verloren gaat. Met betere regelgeving kan volgens  BCG jaarlijks $60 mrd worden bespaard.

Bron: duurzaambedrijfsleven