28-12-2018 | In 2030 de voedselverspilling in Nederland terugdringen naar 1 miljoen ton per jaar: dat is de missie van Stichting Samen tegen Voedselverspilling, die deze week is opgericht. 

Voor dit doel is er nu vijftien miljoen euro beschikbaar, waarvan bijna de helft afkomstig is van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Er zijn al vijfentwintig bedrijven die het convenant hebben ondertekend , waaronder Albert Heijn, Unilever en McDonald’s. Over een jaar moeten dat er honderd zijn, eind 2020 tweehonderd.

 Er zijn veel geïnteresseerden, zegt Toine Timmermans van Stichting Samen tegen Voedselverspilling. Timmermans is verbonden aan de Wageningen Universiteit en de Taskforce ‘circular economy in food’, waar de stichting uit is ontstaan. “Deelnemende organisaties moeten wel transparant zijn over hun verspilling  en vooral actie willen ondernemen.”

Eerdere pogingen om voedselverspilling aan te pakken, hebben in het verleden niet altijd het gewenste resultaat gehad, maar Timmermans gelooft nu wel in succes. De schaalgrootte waarop de stichting nu kan werken zorgt voor vertrouwen.

Met korting

Timmermans: “Om verspilling aan te pakken moeten we de hele keten volgen, van grondstof tot productie en van verkoop tot consument.” Als voorbeeld noemt hij producten die in de supermarkt over zijn of tegen hun houdbaarheidsdatum aanlopen. Die worden nu vaak met korting verkocht. De consument kan die producten wel kopen, maar ze moeten ze vervolgens ook wel nog gebruikt of opgegeten worden, en niet weggegooid.

Brood, zuivel, fruit en groenten zijn de producten met de hoogste verspillingsgraad. Volgens Timmermans worden er dagelijks 800.000 broden weggegooid. “Het liefste eten we elke dag vers brood, zonder de kapjes. Nu worden die reststromen van supermarkten en bakkers vooral gebruikt als veevoer, maar het zou nog beter zijn als we die broden verwerken in de voedselketen. De vraag is wie zich verantwoordelijk voelt om actie te ondernemen” aldus Timmermans.

Stichting Samen tegen Voedselverspilling  wil niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de consument aanzetten tot gedragsverandering. “Samen met het Voedingscentrum en andere partners gaan we campagnes opzetten en lesstof ontwikkelen voor het onderwijs. Het is daarnaast belangrijk dat bedrijven kennis en mogelijke oplossingen overdragen aan de consument. Dat kan bijvoorbeeld door meer informatie te geven over houdbaarheid of  door het aanpassen van portiegroottes.”

Bron: Trouw