Stichting Samen Tegen Voedselverspilling inventariseert in samenwerking met het Ministerie LNV welke wet- en regelgeving en private afspraken het tegengaan van voedselverspilling belemmeren. Hiervoor organiseren wij een uitvraag middels een Open Consultatie voor alle stakeholders in de voedsel-, diervoeder- en ‘biobased’-keten. De uitvoering van deze consultatie wordt ondersteund door Wageningen University & Research. 

Het doel van de Open Consultatie is het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten binnen wet- en regelgeving en private afspraken, hun relatie met het ontstaan en/of voorkomen van voedselverspilling en -verliezen in het hele voedselsysteem in Nederland, en het inventariseren van prioriteiten in oplossingsrichtingen.

Naar de belemmerende regels, wetgeving, private spelregels, of waar deze missen volgens jullie organisatie.

Alle antwoorden worden gebundeld, gestructureerd per sector en onderwerp en geanalyseerd om zo goed mogelijk de prioriteiten en mogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit bepaalt mede de uitvoeringsagenda van Samen Tegen Voedselverspilling voor 2019-2021 om samen met de Nederlandse overheid belemmeringen weg te nemen.

In het najaar organiseert Samen Tegen Voedselverspilling bijeenkomsten voor stakeholders rondom geïnventariseerde knelpunten. Het doel van deze bijeenkomsten is om op participatieve basis een top 10 samen te stellen en hoe deze gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

De consultatie sluit op 1 oktober 2019.

Input kan worden doorgegeven via het formulier in deze link

 

Bron tekst: Samen Tegen Voedselverspilling
Bron beeld: Pixabay.com