Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit focust in hun begroting op vermindering van voedselverspilling. Dit beleid is onderdeel van een overstap naar kringlooplandbouw. Hierbij wordt er minder gelet op het maken van lagere kosten, en meer op het zuiniger omgaan met grondstoffen.

Voor 2020 is de begroting gestegen naar 1,4 miljard euro; deze stond eerder op 880 miljoen euro. Klimaatdoelstellingen van de overheid zijn de grootste drijfveer achter de begroting van het ministerie van LNV. Een onderdeel van deze klimaatdoelstellingen is het halveren van voedselverspilling in 2030. Om dit waar te kunnen maken heeft de overheid 7 miljoen extra beschikbaar gesteld ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Deze 7 miljoen is beschikbaar voor de vermindering van voedselverspilling over de komende 5 jaar.

Vooral bedrijven worden door de overheidsmaatregelen aangemoedigd voedselverspilling aan te pakken. De overheid heeft hiervoor een campagne die specifiek restaurants en cafés aanspoort. Het verminderen van voedselverspilling kan een ondernemer een groot bedrag schelen. In negentien verschillende landen is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat iedere euro geïnvesteerd om voedselverspilling tegen te gaan, er weer 8 euro kan opleveren.

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling brengt hiernaast vouchers uit voor bedrijven. Door middel van deze vouchers krijgen bedrijven de kans om advies over het tegengaan van voedselverspilling te krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een expertsessie, een haalbaarheidsonderzoek, een validatie of een value scan bijvoorbeeld. Door middel van de vouchers komt de helft van het kostenbedrag in aanmerking voor financiële steun. De waarde van deze vouchers begint bij 5.000 euro en kan oplopen tot zelfs 15.000 euro.

Door de optie van financiële vergoeding in combinatie met een beter bewustzijn in het bedrijfsleven kan voedselverspilling beter worden teruggedrongen.

Bron: ABN AMRO