Voordat de producten in de winkels belanden wordt er wereldwijd al bijna 400 miljard dollar aan voedsel verloren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Jaarlijks gaat maar liefst 14 procent van al het voedsel verloren, blijkt uit het rapport. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat vooral Noord-Amerika, Europa en Azië de grootste hoeveelheden voedsel verspillen. 

Ondanks dat er door vebetering van sommige delen van de infrastructuur, en verbetering van opslag in koelinstallaties een hoop voorkomen kan worden, zijn hier wel meer gedetailleerde gegevens voor nodig vanuit de voorraadketens. Dit is een waarschuwing die de onderzoekers meegeven in het rapport. 

“De jongste tijd krijgt voedselverspilling een grotere aandacht,” laat Agnieszka de Sousa, voedingsspecialist bij persbureau Bloomberg, weten. “Dit heeft te maken met de bijdrage van het fenomeen aan de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is er ook het groeiende besef dat naar schatting meer dan 820 miljoen mensen elke dag honger lijden.” 

“De wereldleiders hebben toegezegd om tegen het einde van het volgende decennium de wereldwijde voedselverspilling te halveren en de verliezen aan voedselproductie te verminderen. Daarnaast proberen bedrijven tevens de efficiëntie in de voedingsindustrie te verbeteren.”

“Voedselverspilling veroorzaakt een onnodige druk op het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen die zijn gebruikt om voeding en drank te produceren,” laat Qu Dongyu, algemeen directeur van de Food and Agriculture Organization, weten. “Die verliezen hebben zowel betrekking op de verspilling van grond en water, maar daarnaast draagt de productie ook bij tot een vervuiling van het leefmilieu. Bovendien zijn onnodig emissies van broeikasgassen veroorzaakt.”

Het rapport laat echter ook zien dat consumenten enorme hoeveelheden voedsel verspillen. “Maar liefst 37 procent van de dierlijke producten en mogelijk een vijfde van de productie van groenten en fruit dreigt na aankoop door verspilling verloren te gaan.”

In rijkere landen is de verspilling vooral gelinkt aan houdbaarheidsproblemen en een onoordeelkundige planning van de consumenten. Arme landen moeten daarentegen vooral rekening houden met ongunstige klimaatomstandigheden en infrastructuurproblemen.”

“De vermindering van de wereldwijde voedselverspilling vormt een belangrijke uitdaging,” zoals uit het rapport blijkt. “Investeringen in koelinstallaties kunnen het probleem helpen aanpakken, net zoals de uitbouw van een efficiënte logistiek. Er is echter meer informatie nodig om een efficiënte actie te kunnen ondernemen.”

 

Bron tekst: Express
Bron beeld: Pexels