Om de klimaatdoelstellingen te behalen om voor 2030 voedselverspilling te hebben gehalveerd moet er nog veel gebeuren. Wat tegenvalt, is dat wet- en regelgeving daarbij af en toe in de weg staat. Om ondernemers zo veel mogelijk ruimte te bieden om reststromen te verwerken en andere maatregelen tegen voedselverspilling te nemen, zouden die regels (veilig) veranderd moeten worden. Om de mogelijkheden hierin te bekijken heeft Wagening University & Research een onderzoek gedaan. Vanuit de resultaten heeft Stichting Samen Tegen Voedselverspilling 10 prioriteiten samengesteld.

 

Onderzoek

Er werd een consultatie gehouden onder Nederlandse stakeholders uit het voedselsysteem, waarna ook een expert-toetsing plaatsvond. De prioriteit van de maatregelen is gebaseerd op impact en haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen. Hiervan heeft stichting STV een lijst van 10 prioriteiten gemaakt, welke door minister Schouten ondersteund werden in haar brief aan de Tweede Kamer. Samen doen de minister en STV een oproep naar de politiek om samen met bedrijven de spelregels te veranderen. Een circulair voedselsysteem wordt op die manier steeds logischer.

Het initiatief van Wageningen University & Research heeft als doel het inventariseren van de belemmeringen, advies geven over het wegnemen van deze drempels, en hiermee het tegengaan van voedselverspilling. Een korte termijn doel wat hierbij komt kijken is het adviseren over deze belemmeringen op bepaalde hotspots in wetten en handelspraktijken. 

 

Samenwerking Minister Schouten

Nog steeds wordt er jaarlijks rond de twee miljoen ton aan voedsel verspild. Dit gebeurt in alle schakels van de industrie, van het erf tot in de supermarkt en alles er tussen in. Ook wordt er door consumenten zo’n 34,3 kilo weggegooid aan voedsel per persoon. Doordat het verminderen hiervan een grote bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen werkt de minister nauw samen met Wageningen University & Research. 

 

Bekijk hier de top prioriteiten opgesteld door Stichting Samen Tegen Voedselverspilling:

Top 10 kansrijke prioriteiten

 

Bron tekst: Bio Journaal
Bron beeld: Samen Tegen Voedselverspilling