Uit de praktijk

U wilt ook aan de slag met het verminderen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van uw reststromen?
Samen met uw brancheorganisatie en onze netwerkpartners kunnen we u op meerdere manieren ondersteunen. Via de links onder categorieën vindt u verschillende handvatten om snel aan de slag te kunnen gaan. Via onderstaande partijen kunt u in contact komen met ondernemingen, die al actief zijn met het voorkomen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van reststromen.

AGENDA VERDUURZAMING VOEDSEL
De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het  ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vinden elkaar in hun gevoel van urgentie ten aanzien van de verdere verduurzaming van de voedselketen. De Alliantie en het ministerie hebben daarom gezamenlijk een agenda opgesteld voor de periode van 2013 tot 2016, die de basis vormt voor de periode tot 2020. 

Alliantie_small
De Alliantie Verduurzaming Voedsel spant zich in voor de versnelling van verduurzaming in alle grote voedselketens. Optimalisatie van reststromen, tegengaan van voedselverspilling en verduurzaming van de vleesketen zijn onderwerpen waar zij aan werkt. Ketenpartners LTO, FNLI, CBL, KHN en Veneca werken daarin aan de verduurzamingstransitie in alle grote ketens.
Lees hier verder: www.verduurzamingvoedsel.nl

 

CBL_small
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de belangenbehartiger en spreekbuis van supermarkten en foodservice bedrijven in Nederland. Om het thema duurzaamheid gezamenlijk op te pakken heeft het CBL een duurzaamheidsagenda opgesteld. Door elk jaar nieuwe thema’s op deze agenda te zetten, draagt de supermarktbranche pro-actief bij aan de wensen van de samenleving.
Lees hier verder: www.cbl.nl

 

image002

Het doel van Veneca is de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen. Veneca en haar leden concentreren zich vooral op de aspecten van verduurzaming waar directe invloed op mogelijk is. Zo wordt in samenwerking met leveranciers naar mogelijkheden gekeken op het gebied van voedselverspilling.
Lees hier verder: www.veneca.nl

 

Logo_KHN_website_jpg_px_50_png

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is de grootste horeca belangenorganisatie in ons land. Met 246 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met bijna 200.000 horecamedewerkers.
Lees hier verder: www.khn.nl

 

FNLI_small
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie van bedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse levensmiddelenindustrie (food en non-food). De FNLI is spreekbuis voor bedrijven en brancheorganisaties en aanspreekpunt voor handelspartners, NGO’s, overheid, politiek en media.
Lees hier verder: www.fnli.nl

 

LTO_small
Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.
Lees hier verder: www.lto.nl

 

logo-zlto
ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij bijna 17.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.
Lees hier verder: www.zlto.nl

 

voedingscentrum
Het Voedingscentrum is de autoriteit die consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie biedt over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod.
Lees hier verder:  www.voedingscentrum.nl

 

wageningen
Wageningen UR Food & Biobased Research werkt samen met nationale en internationale bedrijven, overheden, consumenten en andere kennisinstituten aan duurzame innovatieve processen en producten die snel en effectief gebruikt kunnen worden. Met kennis over de gehele keten, van grondstoffen tot productie- en verwerkingsmethoden, logistieke vraagstukken en eindproducten, helpt WUR haar opdrachtgevers met het vinden van oplossingen voor grote en kleine vraagstukken.
Lees hier verder: www.wageningenur.nl

 

 logoMC-2009-PMS-cpt-A

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van voeding geeft Milieu Centraal informatie over voorkomen van voedselverspilling en klimaatbewust keuzes maken. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.
Lees hier verder: www.milieucentraal.nl