Uit een nieuw onderzoeksrapport blijkt dat er een verandering moet komen in de manier waarop we voedsel produceren en distribueren om in de toekomst voor betere voedselzekerheid te zorgen. Dit concluderen Europese wetenschappers die zich bezighielden met de vraag over hoe deze verandering plaats moet gaan vinden. 

Katrien Termeer, Hoogleraar Bestuurskunde aan Wagening UR, is lid van de onderzoeksgroep. Ze laat weten dat er nog flink wat moet gebeuren: “Om het voedselsysteem te transformeren, zullen we ook veranderingen moeten doorvoeren in bestaande vormen van sturing. Zowel vanuit de overheid als door de markt en samenleving”. Hiernaast legt ze ook uit dat er nog veel experimenteerruimte nodig is. Ook flexibiliteit en inclusiviteit zijn belangrijk.

Universitair docent Jeroen Candel laat het volgende weten: “Het Europese landbouwbeleid draagt nu bijvoorbeeld nog amper bij aan een daadwerkelijke verduurzaming van het voedselsysteem. Hetzelfde signaleren we voor veel andere beleidsterreinen.” 

Het bewijs wat nu bekend is leidt tot de conclusie dat het nieuwe model niet alleen gevormd moet worden door het terugdringen van voedselverspilling en een verandering in ons consumptiepatroon. “We moeten ons ook en vooral opnieuw afvragen hoe wij eigenlijk tegen voedsel aankijken.”

Peter Jackson is de voorzitter van de werkgroep: “Voedsel is een ongelooflijk complex systeem, met sociale, economische en ecologische componenten. Ook draagt het in sterke mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen en speelt het een voorname rol in de klimaatverandering. Het voedselsysteem is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Volgens schattingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN bedragen de economische kosten van voedselverspilling 900 miljard euro per jaar. Daar komen jaarlijks nog 800 miljard euro bij aan maatschappelijke kosten. Daarom is gewoon zo doorgaan geen optie.”

 

Conclusies

Er wordt onder andere geconcludeerd dat de transitie naar een duurzamer systeem rondom voedsel ondersteuning nodig heeft vanuit het bestuurlijk niveau. Daarnaast moeten de aangeleerde normen en gewoonten van mensen veranderen. Dit is belangrijk voordat er een echte verandering kan plaatsvinden in ons voedselsysteem. “Gedragsverandering is het best te bereiken met acties waarbij hele groepen worden aangesproken in plaats van individuen.” 

 

Lees het volledige onderzoeksrapport hier:


A sustainable food system for the European Union

 

Bron tekst: De Molenaar
Bron beeld: Unsplash